Loading cart...

Privacy-statement en cookies beleid

Privacyverklaring

Welkom bij Duursport B.V. Wij (Duursport B.V.) kunnen persoonsgegevens verwerken, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “Persoonsgegevens”), wanneer u onze website duursport.nl (hierna: de ‘’Website’’) bezoekt en/of wanneer u producten bij ons bestelt.

In deze privacyverklaring leggen we aan u uit op welke manier wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en genereren. Ook leggen wij uit hoe deze gebruikt, gedeeld en beschermd worden. Daarnaast leggen wij de keuzes uit die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u hierover met ons contact kunt opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 september 2022. Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw Persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Uw Persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldige rechtsgrond voor bestaat.
 • De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die Persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of verwijdering van Persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

Welke gegevens verwerken we van u?

Verzameling en verwerking bij het plaatsen van een bestelling

Als u een bestelling plaatst op onze Website, dan vragen en verwerken we de volgende gegevens van u:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u. Zonder deze informatie kunnen we de producten namelijk niet aan u verkopen en leveren. Ook kunnen we u zonder deze gegevens niet informeren over uw bestelling.

Ten aanzien van uw betaalgegevens geldt dat deze door middel van een beveiligde verbinding naar de banken worden verstuurd. Wij slaan uw betaalgegevens niet op. Het enige wat wij terugkrijgen is een melding of uw betaling wel of niet geslaagd is. Mocht u een product retourneren, dan kunnen wij u om uw gegevens vragen om het aankoopbedrag terug te storten op uw rekening. Bij de betaling kunnen we gebruik maken van een payment service provider. Als u een betaling verricht met PayPal, dan is daarop de privacyverklaring van PayPal van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit echt nodig is. We geven uw gegevens wel door aan onze servicepartners die we nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele betrekking of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die worden genoemd in de betreffende clausules van deze privacyverklaring, zijn dit bijvoorbeeld de volgende categorieën dienstverleners: verzend dienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederen beheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosters, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

Uw bovengenoemde gegevens bewaren we voor de duur van de garantieperiode, tenzij het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Verzameling en verwerking bij het aanmaken van een account

U kunt een account aanmaken op onze website. Als u een account aanmaakt op onze Website, dan vragen en verwerken we de volgende gegevens van u:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

In uw account kunt u vervolgens aanvullende gegevens toevoegen, zoals uw voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, land en telefoonnummer.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub b van de AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u. Zonder deze informatie weten we namelijk niet wie u bent en kunnen we u geen link sturen om een (nieuw) wachtwoord in te stellen.

Deze gegevens bewaren we zolang uw account actief is en een periode van 6 (zes) maanden daarna. We verwijderen de gegevens zes (6) maanden nadat uw account is verwijderd, zodat we uw gegevens er bij eventuele vragen over uw account nog bij kunnen pakken. Op de termijn van zes (6) maanden maken we een uitzondering als het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Logging

Op onze Website maken we gebruik van logging. Logging is de automatische vastlegging van bepaalde gegevens.

U kunt onze Website bezoeken zonder actief persoonlijke informatie te verstrekken. Steeds wanneer u onze Website bezoekt, worden er wel gebruiksgegevens via uw internetbrowser doorgegeven en loggegevens (server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. We kunnen hierbij ook uw IP-adres verwerken.

Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze Website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. De logbestanden worden onder meer gebruikt om de Website te beheren, bezoek- en gebruiksstatistieken bij te houden en om misbruik van de Website te voorkomen.

De loggegevens zullen zoveel mogelijk gepseudonimiseerd zijn. Dat wil zeggen dat de loggegevens niet aan u kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.

De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: we hebben een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking.

De loggegevens bewaren we maximaal 30 (dertig) dagen. Op deze termijn maken we een uitzondering als het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven en/of door bij het aanmaken van een account aan te geven dat u deze wil ontvangen. In de nieuwsbrief leest u nieuws, informatie over aanbiedingen en informatie over onze producten. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens voor dit doeleinde zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Na inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Uw e-mailadres wordt voor dit doeleinde bewaard totdat je het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u het abonnement op de nieuwsbrief kunt opzeggen.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, bericht tekst) alleen voor zover u deze aan ons hebt verstrekt. De gegevensverwerking is nodig zodat we contact met u kunnen opnemen. Door het verzenden van het ingevulde contactformulier gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt daarom met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Deze gegevens bewaren we totdat we contact met u hebben opgenomen en een periode van 6 (zes) maanden daarna. We verwijderen de gegevens zes (6) maanden nadat we contact met u hebben opgenomen, zodat we uw gegevens er bij eventuele vervolgen nog bij kunnen pakken. Op de termijn van zes (6) maanden maken we een uitzondering als het op grond van de wet noodzakelijk is om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze Website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; „Google“). Deze dienst dient om te kunnen onderscheiden of de invoer door een persoon of geautomatiseerd wordt gedaan. De dienst omvat het verzenden naar Google van uw IP-adres en eventueel verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder verwerkt. Uw IP-adres wordt door Google binnen de lidstaten van de Europese Economische Ruimte verkort opgeslagen, waarna pas verzending naar de Verenigde Staten plaatsvindt. Het verkorte IP-adres is niet naar u te herleiden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en pas daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van deze dienst door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten zijn er passende waarborgen getroffen om de doorgifte mogelijk te maken. De grondslag voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 sub f van de AVG: we hebben een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. Op deze manier kunnen we misbruik van onze Website namelijk voorkomen. We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Het doorgeven van het e-mailadres aan transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in het bestelproces. Het doel van het doorgeven is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

Voor de verwerking van uw bestelling gebruiken we een extern goederenbeheersysteem. De gegevens die we bij een bestelling door u verzamelen, slaan we op in dit externe goederenbeheersysteem. We gebruiken hiervoor het systeem Exact Online. Exact Online is gevestigd in Delft, Nederland.

Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een bezoeker. Als een bezoeker onze Website bezoekt, dan kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de bezoeker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de Website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze Website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze Website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

Daarnaast gebruiken wij cookies op onze Website om het surfgedrag van onze paginabezoekers te kunnen analyseren.

Ook gebruiken wij cookies om bezoekers van andere websites achteraf te kunnen benaderen met gerichte, op hun interesses gerichte reclame.

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG met het oog op het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan uw persoon. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van onze Website in volle omvang kunt benutten.

Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

Gebruik van Google Analytics

Op onze Website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; „Google“). De gegevensverwerking heeft tot doel onze Website en de bezoekers ervan te analyseren. In opdracht van ons zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de Website en om verdere diensten te leveren aan ons in verband met het gebruik van de Website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We hebben Google verzocht om uw IP-adres zo snel mogelijk te anonimiseren. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de Europese Economische Ruimte ingekort voordat deze naar een server in de Verenigde Staten wordt overgebracht. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar ingekort. Bij verzending naar de Verenigde Staten zijn er passende waarborgen getroffen om de doorgifte mogelijk te maken. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om voor analytische doeleinden statistieken over het gebruik van onze Website bij te houden.

U kunt verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de desbetreffende technische instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare plug-in te downloaden en te installeren. U kunt een opt-out cookie installeren om het verzamelen door Google Analytics van gegevens die verstuurd worden tussen uw apparaten tegen te gaan. Opt-out cookies verhinderen dat uw gegevens worden verzameld als u deze webpagina bezoekt. Voor een volledige werking, dient u de opt-out te installeren voor al uw systemen en apparaten. Klik hier om het opt-out cookie te installeren: Disable Google Analytics.

We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Gebruik van Affiliate Marketing systemen

Op onze website gebruiken we een affiliate marketing tool. De gegevensverwerking heeft tot doel tot het beheren en analyseren van bezoekers voortkomend uit actieve affiliate campagnes. Hiervoor worden gegevens verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Met cookies kan de internetbrowser en de gebruiker weer herkend worden. De met de affiliate tool ingewonnen gegevens worden zonder toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze Website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met andere persoonsgerelateerde gegevens.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de Website.

Gebruik van Marketing tools

Op onze Website gebruiken we analyse-, marketing- en sales- tools. De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Hiervoor worden gegevens verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Met cookies kan de internetbrowser weer herkend worden. De met de marketing tool-technologieën ingewonnen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoon gerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de Website.

Gebruik van Google AdSense

Op onze website gebruiken we de AdSense-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; „Google“).

Deze functie dient voor het verhuren van advertentieruimte op de website en richt zich op bezoekers van de website met interessegerelateerde reclame.

Met deze functie kunnen bezoekers van de website van de provider gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclameboodschappen ontvangen van het Google Display Network. Daarbij maakt Google gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In dergelijke gevallen zijn er passende waarborgen genomen voor een dergelijke doorgifte. Google zal deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt bij bovengenoemd doel.

U kunt hiervoor het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door via de volgende link de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl.

Verder kunt u het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door een bezoek te brengen aan de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ en door de aanvullende opt-out-informatie die daar wordt beschreven, te implementeren.

Ook kunt u verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website.

We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Toepassing van Facebook-plug-ins

Op deze Website worden plug-ins van het van het sociaal netwerk facebook.com gebruikt, dat door Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, geëxploiteerd wordt (“Facebook” ).

Wanneer u met een van zo’n plug-in voorziene internetpagina van onze Website oproept, wordt een verbinding met de Facebook-servers gemaakt en daarbij het plug-in door middel van een bericht aan uw browser op de internetsite weergegeven. Hierdoor wordt aan de Facebook-server overgedragen, welke van onze websites u bezocht heeft. Indien u daarbij als lid bij Facebook ingelogt bent, zal Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de „vind ik leuk“-button, geven van een commentaar) wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account toegewezen, wat u alleen door uitloggen vóór het gebruik van de plug-in kunt voorkomen.

Wanneer u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie onmiddellijk aan uw facebookprofiel toewijst, moet u zich ofwel vóór het bezoek aan onze pagina bij Facebook uitloggen of door gebruik te maken van een „Facebook blocker“ het laden van de facebook-plugin-ins op onze websites blokkeren.

Meer informatie over verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Google ‘’+1’’-knop

Op deze website wordt de “+1” – knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 Verenigde Staten, (hierna “Google” genoemd) gebruikt. Indien u met de “+1” – knop voorziene pagina’s van onze website opent, wordt een verbinding naar de Google-servers in de Verenigde Staten gemaakt en de knop door bericht aan uw browser op de website voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de Google-server overgedragen. Dit geldt of u nu bij Google geregistreerd of ingelogd bent of niet. Ook bij niet-geregistreerde of niet ingelogde gebruikers vindt een overdracht plaats. De “+1” – knop wordt niet gebruikt om uw internetbezoek te registreren. Google noteert bij het aangeven van een “+1” – knop niet permanent uw browsergeschiedenis en evalueert uw bezoek aan een pagina met “+1” – knop ook niet op een andere manier. Google slaat ongeveer twee weken gegevens over uw bezoek op voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens zijn echter niet volgens individuele profielen, gebruikersnamen of URL’s gestructureerd en worden ook niet aan ons doorgestuurd.

Bent u bovendien lid bij Google Plus en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Google Plus ingelogd, dan wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Google Plus Account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in het geval van interacties die met de verschillende Google plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Google overgedragen en opgeslagen. Een overzicht van de verschillende Google plug-ins vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/

Indien u in de instellingen van Google Plus uw profiel openbaar toegankelijk heeft gemaakt, kunnen uw “+1” van Google als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, als bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet getoond worden. Indien u niet wilt dat Google de verzamelde informatie rechtstreeks op uw Google Plus profiel plaatst, moet u zich voor uw bezoek aan onze pagina bij Google Plus uitloggen.

U heeft ook de mogelijkheid door installatie van de betreffende add-ons in uw browser het laden van Google plug-ins te verhinderen.

We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Gebruik van Addthis-plugins

Op deze internet pagina’s worden “Addthis” – plug-ins gebruikt die door het bedrijf AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, Verenigde Staten ter beschikking worden gesteld; hierna AddThis LLC genoemd. De AddThis LLC maakt het mogelijk met de “Addthis” – plug-in het gebruik van de zogenaamde deelknoppen (Sharebuttons) waarmee men de afzonderlijke internetpagina’s via sociale netwerken op het internet aanbevelen of bij verschillende aanbieders van bladwijzers (Bookmarkingservice) kan opslaan. De verschillende Addthis logo’s die de plug-in bevat, kunt u zien op de volgende link: https://www.addthis.com/get/sharing

Indien u met een dergelijke plug-in voorziene internetpagina’s van onze website aanroept, wordt een verbinding naar de AddThis-servers in de Verenigde Staten gemaakt en de plug-in wordt door een bericht aan uw browser op de internetpagina voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de AddThis-server overgedragen. Voor zover komt het gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina wordt opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser opnieuw te herkennen. De AddThis LLC maakt uit deze gegevens geanonimiseerde gebruikersprofielen. Dezen zijn bedoeld om online aanbiedingen nog beter op de betreffende behoeften af te stemmen.

Verdere informatie over de verzameling en verwerking van de overgebrachte gegevens door AddThis LLC kunt u op www.addthis.com/privacy/privacy-policy zien.

U kunt ook de verzameling gegevens en opslag ervan door AddThis LLC altijd voor de toekomst tegenspreken doordat u op de internetpagina www.addthis.com een zogenaamde “Opt-Out-Cookie” instelt http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

U heeft ook de mogelijkheid door installatie van de betreffende add-ons in uw browser het laden van de Addthis – plug-ins te verhinderen.

Gebruik van Twitter-plug-ins

Op onze website zijn de functie van de dienst Twitter geïntegreerd.

Twitter is een sociaal media portaal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (Verenigde Staten).

Wij gebruiken Twitter plug-ins. Indien u een navenante website aanroept die een dergelijke plug-in bevat, komt het tot een uitwisseling van gegevens met de servers van Twitter die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Ook in het geval van interacties die met de verschillende Twitter plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Twitter overgedragen en opgeslagen.

Bent u bovendien lid bij Twitter en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Twitter ingelogd, wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Twitter account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt.

Indien u niet wilt dat Twitter informatie met de gegevens van uw Twitter account verbindt en samenbrengt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen.

Verdere informatie over de verzameling en gebruik van gegevens door Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

Gebruik van Pinterest-plug-ins

Op deze website worden plug-ins van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, die door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Verenigde Staten bestuurd wordt (“Pinterest”).

De verschillende logo’s die de plug-in bevat (bv. “Pin-it-Button” of de “P”-knop), kunt u op de volgende link inkijken: http://business.pinterest.com/pin-it-button/

Indien u een navenante website van onze website opent, die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding tussen uw computer en de servers van Pinterest gemaakt en de plug-in door bericht aan uw browser op de internetpagina voorgesteld. Hierbij worden zowel uw IP-adres als ook de informatie welke van onze websites u bezocht heeft aan de Pinterest-server in de Verenigde Staten overgedragen. Dit geldt of u nu bij Pinterest geregistreerd of ingelogd bent of niet. Ook bij niet-geregistreerde of niet ingelogde gebruikers vindt een overdracht plaats. In dat geval zijn er passende waarborgen genomen voor een dergelijke doorgifte.

Bent u bovendien lid bij Pinterest en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Pinterest ingelogd, wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Pinterest account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in het geval van interacties die met de verschillende Pinterest plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Pinterest overgedragen en opgeslagen.

Indien u niet wilt dat Pinterest informatie met de gegevens van uw Pinterest account verbindt en samenbrengt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Pinterest uitloggen.

Verdere informatie over de verzameling en gebruik van gegevens door Pinterest vindt u op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

Gebruik van Instagram-plug-ins

Op deze internetpagina’s worden plug-ins van de online-dienst Instagram gebruikt, die door  Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten wordt geëxploiteerd (“Instagram”).

Wanneer u internetpagina’s met zo’n plug-in op onze website oproept, wordt een verbinding met de Instagram-servers gemaakt en daarbij de plug-in door middel van een bericht aan uw browser op de internetpagina weergegeven. Hierdoor wordt aan de Instagram-server zowel uw IP-adres als informatie over welke van onze internetpagina’s u bezocht heeft doorgegeven.

Wanneer u daarbij bent ingelogd op Instagram, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de „Instagram“-button) wordt ook deze informatie aan uw Instagram-account toegewezen, wat u alleen door uitloggen vóór het gebruik van de plug-in kunt verhinderen.

Wanneer u niet wilt, dat Instagram de verzamelde informatie onmiddellijk aan uw Instagram-account toewijst, moet u of voor het bezoek aan onze website uitloggen bij Instagram of door gebruik te maken van een Add-On, bijv. de Script-Blocker „NoScript“ (noscript.net), voor uw browser het laden van de Instagram-plug-ins op onze websites blokkeren.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door Instagram en over uw daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming uw privésfeer vindt u in de privacy policy van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388.

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken op onze website de embedding-functie van YouTube-video’s van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten; „YouTube“).

YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; “Google”) verbonden onderneming.

De functie geeft video’s weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „Geavanceerde privacymodus“ geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps

Op onze Website gebruiken we de inbeddingsfunctie van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; „Google”).

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk.

Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google de gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina’s bezoeken waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. We raden u aan om de privacyverklaring van Google te lezen.

Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.

Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de Verenigde Staten verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten zijn er passende waarborgen getroffen om de doorgifte mogelijk te maken.

U kunt ook de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website, zoals bijvoorbeeld de interactieve kaartweergave, in volle omvang kunt benutten.

Opslag van uw Persoonsgegevens

We slaan uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking.

Beveiliging van Persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot Persoonsgegevens is beveiligd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Onder meer nemen we de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • een beveiligd intern netwerk;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • een interne logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de Persoonsgegevens;
 • steekproefsgewijze controle op naleving van het beleid;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • encryptie (versleuteling) van (digitale bestanden met) Persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Uw rechten

In het kader van onze verwerkingen van uw Persoonsgegevens heeft u onder meer de volgende rechten:

 • het recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen;
 • het recht om fouten te laten corrigeren;
 • het recht om verouderde Persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van Persoonsgegevens.

Indien u deze rechten wil uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij verzoeken u om in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke Persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft.

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact